fbpx

Raportit

Arvokkaan koordinaatiohankkeen yhtenä tehtävänä on arvioida avustusohjelman tuloksia ja vaikutuksia. Teemme arviointitutkimusta, jossa seurataan yksilötason muutoksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Arvokas-hankkeista on kerätty tietoa muun muassa yhteisen osallistujakyselyn avulla.

Kaikkien hankkeiden tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta ja vahvistaa osallisuutta. Eriarvoisuuden taustalla on lukuisia eri tekijöitä, joista erityisesti köyhyys, yksinäisyys ja ulossulkeminen on tunnistettu ohjelman hankkeita yhdistäviksi teemoiksi. Kokosimme aineistosta näihin teemoihin liittyvät tärkeimmät havainnot pieneksi raporttisarjaksi.

Arvokkaan loppuraporttiin kokosimme avustusohjelman tärkeimmät tiedot. Se löytyy raporttien alta.

Köyhyys

Arvokas-ohjelman osallistujakyselyyn vastanneista joka toinen (51 %) kertoo jossain vaiheessa elämäänsä eläneensä köyhyydessä. Tässä raportissa kurkistamme tämän luvun taakse – mistä 51 prosenttia kertoo ja mitä siitä voidaan päätellä? Lue raportti ja uutinen

51 prosenttia Arvokkaan osallistujakyselyn vastaajista kertoo eläneensä köyhyydessä.

Yksinäisyys

Joka neljäs (25 %) Arvokas-ohjelman osallistujakyselyyn vastanneista koki hanketoimintaan tullessaan itsensä melko usein tai jatkuvasti yksinäiseksi. Miten hankkeet onnistuivat vastaamaan tähän kokemukseen? Ja kuinka kävi koronapandemian aikana? Lue raportti ja uutinen.

81 prosenttia yksinäisimmistä Arvokas-hankkeiden osallistujista kokee yksinäisyyden vähentyneen hankekauden aikana.

Ulossulkeminen

Arvokkaan hankkeissa on onnistuttu hyvin tavoittamaan ulossulkemista kokevia ihmisiä. Ulossulkemisen kokemuksilla on osallistujakyselyn vastausten perusteella selkeitä yhteyksiä muuhunkin hyvinvointiin. Lue raportti ja uutinen.

34 prosenttia Arvokkaan osallistujakyselyn vastaajista kertoo kokevansa ulossulkemista.

Loppuraportti

Loppuraportissa kootaan yhteen Arvokkaan hankekauden tärkeimpiä tietoja ja kootaan yhteen Arvokkaan antia. Lue raportti ja uutinen.  


Osallistujakysely on toteutettu kahdessa osassa: osallistujat ovat vastanneet kyselyyn toiminnassa aloittaessaan sekä myöhemmin toiminnassa jo mukana oltuaan. Kyselyssä kartoitetaan vastaajan taustatietoja, muutamia elämäntilanteeseen liittyviä tietoja, kysytään osallisuuteen ja toimijuuteen liittyviä kysymyksiä sekä seurataan vastaajan omia tavoitteita toimintaan osallistumiselle sekä jälkimmäisessä kyselyssä myös toiminnan vaikutuksia.

Osallistujakyselyn tuloksia on yhdistetty työntekijöiltä eri yhteyksissä saatuihin tietoihin sekä STEA:lle koostettuihin tuloksellisuusraportteihin.

Kyselyissä hyödynnetty aiempia hyvinvointikyselyitä ja sinne onkin valittu kysymyksiä muun muassa järjestötoiminnan hyötyjä mittaavaa Ray tukee -barometria sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinSote 2017–2018 aineistoa seuraillen.

Arvokas-ohjelman erityispiirteenä on huomattava heterogeenisyys. Ohjelmassa mukana olevat hankkeet ovat erilaisia kohderyhmiltään ja toiminnoiltaan. Kaikkien hankkeiden yhteinen tavoite on kuitenkin eriarvoisuuden väheneminen ja osallisuuden vahvistuminen. Tavoitteenamme on myös lisätä yhteistä ymmärrystä eriarvoisuuden yhteiskunnallisista rakenteista ja ratkaisuista eri ihmisten osallisuuden vahvistamiseksi.