fbpx

Rohkeus vaatia muutosta

Arvokas, järjestötyö, verkostot

Arvokas-ohjelman kaikki toimijat työskentelevät saman ison tavoitteen eteen. Jokainen meistä tavoittelee eriarvoisuuden vähentymistä, joskin eri kohderyhmäpainotuksin ja erilaisilla työskentelytavoilla. Jokainen meistä on tekemisissä ihmisten voimavarojen, yksinäisyyden ja osallisuuden kokemusten ja luottamuksen rakentumisen kanssa.

Kansalaisjärjestötyö on aina lähellä ihmistä, ja siksi tehtävämme on myös vaatia rohkeasti muutosta yhteiskunnan rakenteisiin tai toimintatapoihin silloin, kun havaitsemme erilaisia epäkohtia tai tarpeita. Mitä enemmän meillä on osoittaa havaintojemme tueksi tietoa toimintamme vaikutuksista, sitä rohkeammin voimme muutosta vaatia ja sitä vakavammin meidät otetaan.

Siksi me Arvokas-ohjelmassa teemme yhteistä vaikutusten arviointia kaikkien 25 Arvokas-hankkeen voimin. Me siis tarkastelemme sitä, millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ohjelman eri toimijat saavat aikaan yhdessä. Ei kukin hanke yksinään, ei kukin toimija erikseen, vaan me yhdessä, isona verkostona.

Arjen kokemuksista ilmiötasolle

Ehdoton valttikorttimme on arjen kokemuksista ilmiötasolle, yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja ratkaisuehdotuksiin kantava tieto. Vaikutusten arvioinnilla pääsemme kiinni niin yksilötasolla tapahtuneeseen muutokseen kuin hankkeiden toiminnan vaikuttavuuteen suhteessa olemassa olevaan tutkimustietoon.

Ennen kaikkea voimme herätellä yhteiskunnallista keskustelua siitä, minkälaisia syrjäyttäviä yhteiskunnallisia rakenteita tai palveluaukkoja olemme toimintamme aikana havainneet, ja tarjota ratkaisuja kehitettyjen uusien toimintatapojen muodossa.

Yhteinen vaikutusten arviointi antaa meille voimakkaan ja uskottavan äänen vaatia rohkeasti muutosta niihin epäkohtiin, jotka havaitsemme. Vaikutusten arviointi vaatii rohkeutta ajatella yli oman hankkeen ja heittäytyä sellaiseen yhteiseen tekemiseen, joka ei ole itselleen kaikista tutuinta.

Tietoa muutosten tueksi

Me haluamme osoittaa, että ohjelmassamme on voimaa ja jotain sellaista vaikuttavuutta, jota ei saada aikaiseksi yksittäisillä hankkeilla tai yksittäisen toimijan tekemällä työllä.

Rakennamme Suomea, jossa jokainen kokee olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja yhteiskuntaa. Arkea, jossa jokaisella on hyvä olla. Ja olemme etunenässä rohkeasti vaatimassa muutosta silloin kun muutosta yhteiskunnan eri rakenteissa tarvitaan.

Ja meillä tulee olemaan myös tarjota tietoa vaatimustemme ja ratkaisuehdotustemme tueksi.


Tämä blogi on osa Särkelä-Kukon blogikirjoitussarjaa, jossa hän avaa Setlementtiliiton niin sanottuja rohkeusteesejä. Nämä teesit olivat osa Setlementtiliiton strategiaa 2015–2018 ja näkyvät edelleen setlementtityön arjessa. Sarjan edellinen osa täällä.

Arvioinnista ja Arvokas-ohjelman merkityksestä on kirjoitettu Arvokas-blogissa myös aiemmin. Lue STEAn erityisasiantuntija Sini Seemerin blogikirjoitus ja Arvokas-koordinaatiohankkeen arvioinnin asiantuntija Jenni Kallion teksti.

Mona Särkelä-Kukko

Olen Setlementtiliiton järjestöjohtaja, intohimoinen kansalaistoiminnan puolestapuhuja ja yhteiskuntapoliitikko. Nautin uusien taitojen oppimisesta, pienistä tahmeista sormenjäljistä ikkunoissa ja hyvistä keskusteluista spagettilautasen äärellä.

Facebook  | Twitter  | LinkedIn