fbpx
Kuva: Hanna Matikainen

Arvokas-ohjelma

(ohjelma on päättynyt)

Mikä ihmeen Arvokas?

Arvokas-ohjelma rakentaa vuosina 2018–2021 yhdenvertaisempaa Suomea, jossa jokaisella – lähtökohdista ja elämäntilanteesta riippumatta – on mahdollisuus kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja yhteiskuntaa.

Arvokas-hankkeita on 25, ja ne kaikki luovat mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen ja siten vähentävät yhteiskuntamme eriarvoisuutta. Arvokasta koordinoi Suomen Setlementtiliitto ry. Kurkkaa hankkeet ja yhteystiedot täältä.

Infograafi, joka kertoo lyhyesti Arvokas-ohjelman pääfaktat, kuten sen, että ohjelmakauden budjetti on 17,5 miljoonaa euroa ja että toimimme 30 paikkakunnalla ja valtakunnallisesti.
Klikkaa kuvaa avataksesi sen isompana.

Tähän me uskomme

Me Arvokas-ohjelmassa uskomme, että:

  • Jokaisella ihmisellä on oikeus osallisuuteen ja hyvään elämään.
  • Eriarvoisuutta voidaan vähentää ja ehkäistä. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta voidaan lisätä.
  • Yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat suuresti yksilön osallisuuden kokemukseen ja toimintamahdollisuuksiin. Vahva osallisuus yhteiskunnassa lisää yhdenvertaisuutta.
  • Kansalaisjärjestöt ovat merkittävä resurssi osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä.

Arvokas-ohjelma sitoutuu tällä sivulla määriteltyyn maailmankatsomukseen ja sen puolesta tehtävään työhön.

Rahoitus

Arvokas-ohjelma lähti liikkeelle STEAn ohjelmahausta.
Arvokasta yhteiskuntaa siis rakennetaan Veikkauksen tuotoilla.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.