fbpx
Kuva: Hanna Matikainen

Arvokas-ohjelma

Mikä ihmeen Arvokas?

Arvokas-ohjelma rakentaa vuosina 2018–2021 yhdenvertaisempaa Suomea, jossa jokaisella – lähtökohdista ja elämäntilanteesta riippumatta – on mahdollisuus kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja yhteiskuntaa.

Arvokas-hankkeita on 25, ja ne kaikki luovat mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen ja siten vähentävät yhteiskuntamme eriarvoisuutta. Arvokasta koordinoi Suomen Setlementtiliitto ry. Kurkkaa hankkeet ja yhteystiedot täältä.

Infograafi, joka kertoo lyhyesti Arvokas-ohjelman pääfaktat, kuten sen, että ohjelmakauden budjetti on 17,5 miljoonaa euroa ja että toimimme 30 paikkakunnalla ja valtakunnallisesti.
Klikkaa kuvaa avataksesi sen isompana.

Tähän me uskomme

Me Arvokas-ohjelmassa uskomme, että:

  • Jokaisella ihmisellä on oikeus osallisuuteen ja hyvään elämään.
  • Eriarvoisuutta voidaan vähentää ja ehkäistä. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta voidaan lisätä.
  • Yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat suuresti yksilön osallisuuden kokemukseen ja toimintamahdollisuuksiin. Vahva osallisuus yhteiskunnassa lisää yhdenvertaisuutta.
  • Kansalaisjärjestöt ovat merkittävä resurssi osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä.

Arvokas-ohjelma sitoutuu tällä sivulla määriteltyyn maailmankatsomukseen ja sen puolesta tehtävään työhön.

Rahoitus

Arvokas-ohjelma lähti liikkeelle tästä STEAn ohjelmahausta.
Arvokasta yhteiskuntaa siis rakennetaan Veikkauksen tuotoilla.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.

STEA kohdentaa osan avustusvaroista ohjelmiin, jotka ovat useampien samoihin tavoitteisiin pyrkivien hankkeiden koordinoituja ja ohjattuja kokonaisuuksia.

Avustusohjelmien pointtina on yhteistyö ja verkostoituminen, mikä mahdollistaa parempia tuloksia ja antaa pohjan vaikuttavalle järjestötyölle. Tiiviissä verkostossa on helppo levittää järjestöjen tuottamaa tietoa, toiminnassa saatuja kokemuksia kokemuksia sekä lupaavia käytäntöjä, jotta niistä hyötyisi mahdollisimman moni. Ohjelma tarjoaa hankkeille vahvemman tuen kehittämiseen, tulosten ja vaikutusten seurantaan, juurruttamiseen sekä oppimiseen.

Tutustu STEAn avustusohjelmiin:

  • Suomen Setlementtiliiton koordinoima Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma
  • Ikäinstituutin koordinoima Elämänote – ikääntyvien elämänhallinnan avustusohjelma
  • SOSTEn koordinoima Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä
  • Lastensuojelun Keskusliiton koordinoima Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi
  • Nuorten Ystävien koordinoima Paikka auki II – osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma
  • Silta-Valmennusyhdistyksen koordinoima Toimintakyky kuntoon -avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi