fbpx
Kuva: Joao Tzanno (Unsplash)

Tieto lisää tuskaa – vai tuska tietoa?

Arvokas, eriarvoisuus, järjestötyö, verkostot

Tieto lisää tuskaa, sanotaan. Ehkä vanhan viisauden takana on kokemus siitä, että tieto tuo mukanaan valtaa ja vastuun siitä, mihin ja miten tietoa käyttää. Toisaalta moni tuskastuttava ongelma on kannustanut hankkimaan ja tuottamaan lisää tietoa, jonka pohjalta rakentaa ratkaisuja.

Tieto voi olla tuskallista silloin, kun se sotii omia odotuksia, uskomuksia ja mielipiteitä vastaan. Jos tieto taas on itselle suotuisaa tai omien ennakkokäsitysten mukaista, sitä on helppo hyödyntää päätöksenteon pohjana ja perusteluna.

Ajoissa tuleva tieto lisää toimintamahdollisuuksia, antaa valmiuksia ennakoida ja parantaa todennäköisyyttä välttää virheitä. Liian myöhään tullut tieto taas hoputtaa hätäratkaisuihin, tuottaa turhautumista, lamauttaa ja pakottaa toiminnan jälkien korjaamiseksi.

Sosiaalinen eriarvoisuus on tuskaa tuottava, pirullinen ongelma, jonka vähentäminen on Arvokas-ohjelman päätavoite. Arvokas ei ole tiedeyhteisöön lukeutuva toimija, mutta tiedon ääreltä mekin haluamme etsiä ratkaisuja. Arvokkaan kunnianhimoinen tavoite on tuoda esille 25 ohjelmassa mukana olevan hankkeen vaikutukset ihmisten arkeen, hyvinvointiin ja osallisuuteen. Tavoittelemme tietoa, jonka avulla voimme kertoa, millaiset teot ja kohtaamiset vähentävät eriarvoisuutta yhteiskunnassamme.

Teemme Arvokas-ohjelmassa vaikuttavuusarviointia, joka perustuu perinteiseen strukturoituun tiedon keräämiseen. Kysymme toimintaan osallistuvilta ihmisiltä heidän elämäntilanteestaan, tuen tarpeistaan ja asemastaan yhteiskunnassa. Toistamalla kyselyn myöhemmin saamme esille henkilökohtaisen muutoskokemuksen. Luotamme tutkittuun tietoon, ja siksi haemme havainnoillemme vertailukohtia ja keskustelukumppaneita sekä kotimaisesta että kansainvälisestä tutkimuksesta.

Meille tieto on myös kokemuksellisuutta. Ihmisten tarinoita, kasvoja ja ääniä. Tartumme kokemustietoon vaalien ihmisten ainutlaatuisia elämänpolkuja ja oman elämänsä asiantuntijuutta. Samalla haluamme vaikuttaa rakenteisiin ja tuoda esille epäkohtia, jotka poistamalla ihmisten elämäntilanteet kohenisivat.

Toivomme, että tuottamamme tieto on omalta osaltaan tukemassa viisasta päätöksentekoa. Arjen kokemuksista ilmiötasolle ja ratkaisuehdotuksiin kantava tieto on väline estää tuskallisia kehityskulkuja, kuten eriarvoistumisen kasvua.

Jenni Kallio

Olen Arvokas-ohjelman arvioinnin asiantuntija. Suhtaudun intohimoisen uteliaasti tiedon ja merkitysten löytämiseen ja analysointiin sekä ilmiöiden pöyhimiseen ja jalostamiseen ratkaisuiksi.

LinkedIn