fbpx

Erityisesti yksinäisimpien yksinäisyys on lieventynyt Arvokas-hankkeiden toiminnan myötä

Arvokas-ohjelman hankkeisiin osallistuneiden yksinäisyys on lieventynyt hankeaikana. Erityisesti yksinäisimpien kokemukset yksinäisyydestä olivat helpottaneet, selviää Arvokas-ohjelman tuoreesta raportista.

Arvokas-ohjelman hankkeet ovat onnistuneet hyvin tavoittamaan toimintoihinsa yksinäisyyttä kokevia ihmisiä. Neljäsosa Arvokkaan osallistujakyselyyn vastanneista kertoo tuntevansa itsensä melko usein tai jatkuvasti yksinäiseksi. Vähintään joskus itsensä yksinäiseksi tuntee peräti 65 % vastaajista.

Yksinäisimmillä oli muita vastaajia useammin sosiaalisen hyvinvoinnin vajeita. He suhtautuivat tulevaisuuteensa muita useammin pessimistisesti ja uskoivat muita vähemmän mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. He olivat myös muita tyytymättömämpiä ihmissuhteisiinsa ja kokivat muita vähemmän arvokkuuden, tarpeellisuuden sekä merkityksellisen tekemisen kokemuksia.

Toisten kohtaaminen oli tyypillinen vastaajien nimeämä hanketoiminnan tärkein anti (54 % kysymykseen vastanneista). Erityisesti kaikkein yksinäisimpien yksinäisyys vaikuttaa myös lieventyneen hankkeiden aikana. Puolet yksinäisimmistä nostaa yksinäisyyden kokemuksen vähenemisen tärkeimpien hanketoiminnan vaikutusten joukkoon. Neljällä viidestä (81 %) yksinäisimmistä yksinäisyys vähentyi toimintaan osallistumisen aikana.

Arvokkaan hankkeissa työskentelevien työntekijöiden mukaan yksinäisyyttä voidaan helpottaa esimerkiksi tarjoamalla matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, vertaistukea, mielekästä toimintaa ja mahdollisuuksia kohdata muita ihmisiä hyvässä ilmapiirissä. Ei kuitenkaan pidä unohtaa myöskään palvelujärjestelmän roolia.

Toisinaan yksinäisyys juontuu jostain aivan muusta, kuten esimerkiksi päihdeongelmasta. Tällöin parasta lääkettä yksinäisyydelle on hoitaa itse ongelmaa eli tarjota asianmukaista apua ja hoitoa sitä tarvitseville.

Arvokas (2018–2021) on eriarvoisuutta vähentävä ja osallisuutta edistävä ohjelma, johon kuuluu 25 hanketta ja Suomen Setlementtiliiton koordinaatiohanke. Arvokkaan hankkeet luovat mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen ja vähentävät sitä kautta eriarvoisuutta. Avustusohjelmaa tukee STEA Veikkauksen tuotoilla. Lue lisää Arvokkaan tuloksista ja vaikutuksista täältä.

Kuva: Jack Finnigan / Unsplash