Yhteystiedot

Tältä sivulta löydät Arvokas-ohjelman yhteystiedot. Yllä Arvokas-ohjelmakoordinaation työntekijät ja alempana kaikki Arvokas-hankkeet.

Jaana Joutsiluoma
ohjelmakoordinaattori
jaana.joutsiluoma@setlementti.fi
p. 050 564 8571

Ota yhteyttä Jaanaan, kun sinulla on kysyttävää Arvokas-ohjelmasta ja Arvokas-hankkeiden yhteistyöstä.

Jenni Kallio
arvioinnin asiantuntija
jenni.kallio@setlementti.fi
p. 050 401 1086

Pohditko Arvokas-ohjelman tuloksia ja vaikuttavuutta? Ota yhteyttä Jenniin.

Heidi Härmä
viestintäkoordinaattori
heidi.harma@setlementti.fi
p. 050 401 6940

Heidi vastaa tiedusteluihin Arvokas-viestinnästä ja -vaikuttamistyöstä.

Mona Särkelä-Kukko
järjestöjohtaja
mona.sarkela-kukko@setlementti.fi
p. 050 341 3258

Ota yhteyttä Monaan, kun sinulla on kysyttävää eriarvoisuudesta, osallisuudesta tai Arvokas-ohjelmasta.

Arvokas-hankkeet

Voit etsiä juuri oikeaa hanketta valitsemalla alasvetovalikosta sinua kiinnostavat aiheet. Lisätietoa hankkeesta löydät klikkaamalla sen nimeä.

Kaikki hankkeet löytyvät listauksena myös Arvokas-ohjelman Innokylä-työtilasta sekä STEAn avustustietokannasta.

Aarne ja Aune

Aarne ja Aune -hanke lisää kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten arjen neuvokkuutta ja osallisuutta. Hanke järjestää ryhmätoimintaa, jossa vahvistetaan yhdessä mielekkään arjen tietoja ja taitoja. Aarne ja Aune tukee kehitysvammaisia kuntalaisia ja palvelunkäyttäjiä vaikuttamaan ja osallistumaan elinympäristönsä kehittämiseen.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram

Hanketta luotsaa: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

ALS ja elämä

ALS ja elämä -hankkeessa tuetaan diagnoosin saaneita ja läheisiä sairauden koko polulla. Hanke tarjoaa kriisitukea, ohjausta ja neuvontaa sekä kokemustietoa ja vertaistukea, jotta sairastavat ja läheiset voisivat elää mahdollisimman täyttä elämää


Verkkosivut  | Facebook

Hanketta luotsaa: Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Avaamo

Avaamo-hanke tukee maahanmuuttajataustaisia vanhempia, joiden kyky ja mahdollisuus toimia kasvattajina on heikentynyt maahanmuuton seurauksena, mutta joiden oppivelvollisuusikäiset 10–16-vuotiaat nuoret tarvitsisivat kipeästi vanhempiensa tukea haasteellisessa elämäntilanteessa. Nuoren haasteellinen elämäntilanne voi olla esim. elämänhallinnan merkittävä heikkeneminen, kiusaamisen kohteeksi joutuminen, häiriökäyttäytymistä aiheuttava jengiytyminen, yksinäisyys, koulupudokkuus tai päihteiden ongelmakäyttö.


Verkkosivut  | Facebook  | Instagram

Hanketta luotsaa: Pakolaisnuorten tuki ry

Bahar

Bahar-hanke tarjoaa yksilökohtaista ja yhteisöllistä tukea kunniaan liittyvien käsitysten ja konfliktien vuoksi yhteisöstään irtaantuneille nuorille ja nuorille aikuisille. Bahar tarkoittaa kevättä. Toiminnalla tuetaan pitkäjänteisesti nuorten voimavaroja, itsenäistymistä ja integroitumista vaikeassa elämäntilanteessa. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla.


Verkkosivut  | Facebook  | Instagram

Hanketta luotsaa: Loisto setlementti ry

Kiintopiste

Kiintopiste-hanke tukee moniulotteisesti haastavassa tilanteessa olevia nuoria elämänhallinnassa ja kiintopisteen löytämisessä elämään.


Verkkosivut

Hanketta luotsaa: Helsingin NMKY ry

Kulttuurikongi

Kulttuurikongi-hankkeessa rakennetaan tukiverkkoja sekä kokemuksia osallisuudesta haasteellisessa elämäntilanteessa oleville vangeille. Hankkeessa sovelletaan kulttuuripajamallia. Toiminta on valtakunnallista.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | LinkedIn

Hanketta luotsaa: Kukunori ry

Lähellä – sukupolvet toistensa tukena

Lähellä-hanke tuo yhteen ikääntyneet vapaaehtoiset sekä riskissä elävät lapsiperheet. Näin tuetaan perheiden positiivista elämänkulkua. Toimintaa järjestetään Mummun ja Vaarin tuvissa.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram  | LinkedIn

Hanketta luotsaa: SOS-Lapsikylä ry

Löytöretki

Löytöretki-hanke tarjoaa työttömille rentoa ja mukavaa vertaistoimintaa, kuten keskusteluja ja yhdessä tekemistä. Löytöretkelle voi tulla viettämään työttömyyden vapaapäivää! Maksuton ja vapaaehtoisuuteen perustuva Löytöretki-toiminta soveltuu nuorille, työelämän konkareille, ammatinvaihtajille tai jo eläkepäivistään haaveileville henkilöille Keski-Suomesta. Viikottain kokoontuvat ryhmät ja olohuonetapaamiset perustuvat seuraaville periaatteille: monipuoliset ja osallistavat menetelmät, myönteisyys, vertaistoiminta ja -ohjaus, vapaaehtoisuus, osallisuus ja luottamuksellisuus.


Verkkosivut  | Facebook

Hanketta luotsaa: Jyvälän Setlementti ry

Luontovoimaa!

Naiset kartuttavat voimaa ja iloa arkeen jyväskyläläisessä Luontovoimaa!-hankkeessa. Eri kulttuureista tulevat naiset liikkuvat lähiluonnossa yhdessä käyttäen luonto- ja taidelähtöisiä menetelmiä. Kävelyn ja luonnossa oleskelun avulla tutustutaan ja nautitaan luonnon tarjoamasta hyvinvoinnista. Kantasuomalaiset naiset voivat kouluttautua luontoystäviksi maahanmuuttajanaisille ja siten edesauttaa heitä uusien sosiaalisten suhteiden muodostamisessa.


Verkkosivut  | Facebook

Hanketta luotsaa: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Mahdollistaja

Mahdollistaja – tukena uudelleenorientoitumiseen ja osallisuuteen -hanke tukee nivelvaiheessa olevia epilepsiaa sairastavia henkilöitä sekä vähentää eriarvoisuutta kehittämällä auttavaa vapaaehtoistoimintaa ja osallistumisen muotoja muuttuvassa sote-kentässä.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram

Hanketta luotsaa: Epilepsialiitto ry

Oman elämäni supertähti

Oman elämäni supertähti -hanke auttaa kotinsa ulkopuolelle sijoitettuja 14–17-vuotiaita nuoria löytämään sisäisiä voimavaroja sekä tukee heitä elämänhallinnassa ja henkisessä hyvinvoinnissa. Hanke tarjoaa nuorille konkreettisia menetelmiä ja ohjausta stressinhallinnan sekä henkisen valmennuksen teemoista pääasiassa yksilötapaamisten avulla. Nuorta tuetaan myös uuden harrastuksen löytämiseen.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram  | LinkedIn

Hanketta luotsaa: Barnavårdsföreningen i Finland rf

Osana yhteisöä

Osana yhteisöä -hanke tarjoaa yleissivistäviä, yhteisökasvatuksellisia ja yhteiskuntaan integroivia palveluita. Muutosta tavoitellaan yksilön sisäisen motivoitumisprosessin kautta. Toimintaa järjestetään Raumalla.


Verkkosivut

Hanketta luotsaa: Rauman Seudun Katulähetys ry

Pasila

Pasila-hankkeessa rakennetaan kokonaisvaltaista tukea alaikäisille rikoksentekijöille. Erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, joita tuetaan yhteiskuntaan integroitumisessa ja kohti opinto- tai työpolkua.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram  | LinkedIn

Hanketta luotsaa: Aseman Lapset ry

Sellistä stagelle

Sellistä stagelle -hanke vahvistaa rikostaustaisten henkilöiden (vapautuneiden vankien ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien) osallisuutta yhteisöteatterin keinoin. Hankkeessa luodaan kolmiosainen osallistavan teatterin kokonaisuus, jossa kyetään ottamaan huomioon osallistujien erilaiset elämäntilanteet ja sosiaaliset valmiudet. Hanke toimii Etelä-Suomessa.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram

Hanketta luotsaa: Porttiteatteri ry

SELVIS

SELVIS-hankkeessa kehitetään kehitysvammaisille nuorille saavutettavia menetelmiä ja materiaaleja ennaltaehkäisevään päihde- ja pelikasvatukseen. Toimintaa toteutetaan yhdessä nuorten ja heille sopivien tukiverkostojen sekä ammattilaisten kanssa.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram

Hanketta luotsaa: EHYT ry ja Kehitysvammaliitto ry

Sosiaalinen sirkus lastensuojelutyön tukena

Sosiaalinen sirkus lastensuojelutyön tukena -hankkeen kohderyhmänä ovat eri-ikäiset lastensuojelun palveluiden ja avohuollon sosiaalityön asiakkaat. Tavoitteena on positiivisen vuorovaikutuksen, luottamussuhteiden ja tukiverkostojen vahvistaminen. Hanke toimii Helsingissä, ja se toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin lastensuojelun toiminnallisen työn kanssa. 


Verkkosivut  | Facebook  | Instagram

Hanketta luotsaa: Sirkus Magenta ry

Terne Apre – Nuorten vuoro

Terne Apre – Nuorten vuoro -hankkeessa tehdään löytävää, ennaltaehkäisevää ja korjaavaa katutyötä 13–29-vuotiaiden romaninuorten parissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.


Verkkosivut  | Facebook

Hanketta luotsaa: Romano Missio ry

Tukea vapaaehtoisuuteen

Tukea vapaaehtoisuuteen -hankkeessa lisätään erityisryhmien ja elämän murrostilanteissa olevien osallisuutta ja hyvinvointia tuetun vapaaehtoistoiminnan avulla. Hanke vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien vaikutusmahdollisuuksia lahtelaisessa toimintaympäristössä.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram

Hanketta luotsaa: Lahden Diakonialaitos

TuNe – Elämä vireeseen

TuNe – Elämä vireeseen -hanke tarjoaa tukea yli 30-vuotiaille kuopiolaisille asunnottomille ja asunnottomuusuhan alaisille henkilöille. Jalkautuva tuki- ja neuvontatyö tukee elämänlaatua ja -hallintaa. 


Verkkosivut  | Facebook

Hanketta luotsaa: Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry

Tuu mukkaan

Tuu mukkaan -hankkeessa vahvistetaan alle kouluikäisten lasten perheiden tukiverkostoja. Lisäksi kehitetään videovälitteistä mummi–ukki-palvelua, joka vastaa siihen tarpeeseen, ettei kaikilla perheillä ole isovanhempia tai lastenlapsia tai hyviä suhteita heihin. Palvelulla saadaan iloa senioreille ja lapsille. Suoran videoyhteyden kautta voidaan esimerkiksi lukea satuja ja pelata verkkopelejä. Hankkeen toiminta-alueena on Outokumpu, Liperi, Heinävesi ja Polvijärvi.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram

Hanketta luotsaa: Perheidenpaikka ry

Tyttö olet helmi!

Tyttö olet helmi! -hankkeessa tuetaan tytön ja äidin välistä suhdetta videoreflektiivisellä menetelmällä ja toiminnallisilla vertaisryhmillä sekä yhteistyöllä oppilashuollon kanssa Varsinais-Suomen alueella. Hanke pyrkii tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa nuorten tyttöjen alkavia mielenterveysoireita ja lisäämään suojaavia tekijöitä.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram

Hanketta luotsaa: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

UP 2 US – Meistä kiinni

UP 2 US – Meistä kiinni -hanke vahvistaa vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta lastensuojelun sijaishuollossa. Hankkeessa luodaan alueellista vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa lastensuojelun sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten osallisuuden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. UP 2 US on valtakunnallinen hanke.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram

Hanketta luotsaa: Pesäpuu ry

Vanhemmuuden verkkotuki

Vanhemmuuden verkkotuki -hanke tarjoaa matalan kynnyksen luotettavaa ja anonyymiä chat-tukea ja palveluohjausta vaikeissa elämäntilanteissa oleville vanhemmille. Chat-palvelussa on mahdollisuus varata jatkoaika samalle päivystäjälle itselle sopivalle ajankohdalle, mikä mahdollistaa joustavavan ja pidempikestoisen tuen. Hanke myös kehittää MLL:n Vanhempainnetin verkkosivuja vastaamaan erityistä tukea tarvitsevien vanhempien tarpeita.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram  | LinkedIn

Hanketta luotsaa: Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Yhteinen keittiö

Yhteinen keittiö – sosiaalista kuntotutusta keittiötoiminnan avulla -hankkeessa tuetaan porilaisten nuorten ja nuorten aikuisten sekä maahanmuuttajien arjenhallintaa, elämisentaitoja ja hyvinvointia keittiötoiminnan avulla. Samalla tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista, kielenoppimista ja yhteiskuntaan integroitumista sekä vähennetään yksinäisyyttä ja lisätään sukupolvien välistä keskinäistä tiedonvaihtoa ja oppimista.


Verkkosivut  | Facebook  | Instagram  | LinkedIn

Hanketta luotsaa: Satakunnan yhteisöt ry / Satakunnan yhteisökeskus

Yhteisötoiminta ja osaaminen Hirundossa

Yhteisötoiminta ja osaaminen Hirundossa -hanke vahvistaa EU:n liikkuvan väestön ihmisarvoa, toimijuutta ja työelämävalmiuksia. Toimintaa kehitetään yhteisöllisellä metodilla, kokeilukulttuuria osallistaen, kävijöiden toiveiden ja odotusten mukaisesti. Hankkeessa etsitään yhteiskuntavalmiuksia ja uusia toimeentulon mahdollisuuksia kerjäämisen sijalle.


Verkkosivut  | Facebook  | Twitter  | Instagram  | LinkedIn

Hanketta luotsaa: Helsingin Diakonissalaitos