fbpx

Arvokas-ohjelman hankkeissa tehdään töitä ulossulkemisen kokemusten vähenemiseksi

Arvokas-ohjelman hankkeissa on onnistuttu vaikuttamaan ulossulkemisen kokemuksiin. Erityisesti vahvimmin ulossulkemista kokeneiden arviot muuttuivat seuranta-aikana positiivisemmiksi, selviää Arvokas-ohjelman uusimmasta raportista.

Arvokkaan osallistujakyselyssä kysyttiin hankkeiden osallistujilta: koetko, että ihmiset suhtautuvat sinuun pääsääntöisesti positiivisesti. 34 prosenttia vastaajista kertoi kokevansa näin korkeintaan joskus.

Ulossulkemista kokeneet vastaajat erottuivat muista vastaajista myös muiden kysymysten kohdalla. He muun muassa osallistuivat harvemmin kysyttyyn muuhun toimintaan, olivat tyytymättömämpiä ihmissuhteisiinsa, uskoivat vähemmän omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja tulevaisuuteensa sekä arvioivat oman yhteiskunnallisen asemansa matalammaksi kuin muut vastaajat.

Ulossulkemisen tilanteet liittyvät Arvokkaan hankkeiden työntekijöiden mukaan erityisesti erilaisiin osallistumisen esteisiin, palvelujärjestelmän piirteisiin ja rajoitteisin, muiden ihmisten ennakkoluuloihin sekä toisinaan myös ulossulkemista kokeneen ihmisen omaan käyttäytymiseen. Ulossulkemisen kokemuksia voidaan vähentää ratkomalla ulossulkemista tuottavia tilanteita.

Hankkeiden työntekijät tarjoavat konkreettisia ratkaisuja. Toimintaympäristön esteettömyyttä ja saavutettavuutta voidaan parantaa ja jakaa tietoa myös helposti huomaamatta jäävistä esteistä. Palvelujärjestelmää tulee päivittää nykyaikaan. Apua tarvitsevan ihmisen oma toimijuus on avainasemassa ulossulkemisen tilanteissa. On tärkeää päästä vaikuttamaan omaa elämää koskeviin asioihin. Muiden ihmisten ennakkoluuloja voidaan vähentää muun muassa tietoa levittämällä, kouluttamalla, järjestämällä mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiselle sekä tarkistamalla sitä sävyä, millä esimerkiksi eri medioissa jostain kohderyhmästä puhutaan.

Arvokas (2018–2021) on eriarvoisuutta vähentävä ja osallisuutta edistävä ohjelma, johon kuuluu 25 hanketta ja Suomen Setlementtiliiton koordinaatiohanke. Arvokkaan hankkeet luovat mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen ja vähentävät sitä kautta eriarvoisuutta. Avustusohjelmaa tukee STEA Veikkauksen tuotoilla. Lue lisää Arvokkaan tuloksista ja vaikutuksista täältä.

Kuva: Hanna Matikainen