fbpx
Kuva: Rawpixel (Unsplash)

Miksi juuri Arvokas?

Arvokas, eriarvoisuus, hyvinvointi, järjestötyö, osallisuus, verkostot

”Tulevina vuosina STEA-avustuksia saavan järjestötoiminnan on lisättävä yhdenvertaisuutta ja vähennettävä eriarvoisuutta.” Näin todetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) uunituoreessa strategiassa. Avustetun toiminnan yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi on määritelty yhdenvertaisuuden lisääminen ja eriarvoisuuden vähentäminen.

Strategiaa valmistellessaan STEAn työntekijöitä kyläili viime keväänä ja kesänä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen luona eri puolilla Suomea. Tapasimme yli 155 järjestöä ja kysyimme muun muassa, mitkä ovat merkittävimpiä yhteiskunnallisia ilmiöitä, joihin kansalaisjärjestöjen tulisi vastata. Eriarvoistumiseen, hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden jakautumiseen liittyvät kysymykset nousivat esiin kaikissa keskusteluissa.

Kukaan ei voi kiistää sitä, etteikö kansalaisjärjestöillä olisi merkittävää roolia tasavertaisemman yhteiskunnan rakentamisessa. Tätä arvokasta työtä on tehty kansalaisjärjestöissä jo pitkään.

Vahvaa tukea ja hyvinvointivaikutuksia

STEA, ja aiemmin Raha-automaattiyhdistys, ovat rahoittaneet yksittäisten hankkeiden ohella myös useita eri avustusohjelmakokonaisuuksia. Tällä hetkellä käynnissä on kuusi avustusohjelmaa. Ohjelmarahoituksen avulla voidaan painottaa yhteiskunnassa ajankohtaisiin ilmiöihin ja haasteisiin suunnattavaa avustamista.

Ohjelmarahoituksesta on saatu paljon hyviä kokemuksia. Ohjelmahankkeiden välinen vuorovaikutus sekä hankekokonaisuuden ja toimintaympäristön välinen vuorovaikutus parantavat toiminnan laajoja hyvinvointivaikutuksia. Erityisesti kehittämishankkeissa, mutta myös järjestöjen muussa toiminnassa syntyneen tiedon, kokemusten ja lupaavien käytäntöjen levittäminen ja mahdollisimman laaja hyödyntäminen on osoittautunut tärkeäksi.

Yhteisenä kehittämisalustana ohjelma tarjoaa hankkeille vahvemman tuen kehittämiseen, tulosten ja vaikutusten seurantaan, juurruttamiseen ja myös oppimiseen.

Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta

Kun STEA keväällä 2018 käynnisti avustusten hakemisen uusiin avustusohjelmiin, nostettiin eriarvoistumisen vähentäminen omaksi painopistealueekseen.  Perustettiin avustusohjelma, joka sai nimekseen Arvokas. Ohjelman nimellä haluttiin viestiä sitä, että jokaisella tulee olla mahdollisuus kokea olevansa arvokas, lähtökohdista ja elämäntilanteesta riippumatta.

Aihe sinänsä ei ole uusi STEA-avusteisen toiminnan kentällä: myös Arvokas-ohjelman ulkopuolella tehdään järjestöissä paljon työtä eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Kiinnostus avustusohjelmaa kohtaan oli ilahduttavan suuri. Hakemuksia saapui yli viisinkertainen määrä verrattuna siihen, mihin avustusta oli mahdollista myöntää. Ohjelmaan valittiin 25 hanketta ja koordinaatiohanke.  Hakemukset arvioitiin STEAn yleisten hakemusten arviointikriteerien mukaan, ja lisäksi arvioitiin hankkeiden soveltuvuutta ohjelmakokonaisuuteen. Ohjelmaan kohdennetaan valtionavustuksia koko ohjelmakauden ajan yhteensä noin 17,5 miljoonaa euroa.

Arvokas-avustusohjelmalla on useita, tärkeitä tavoitteita. Hankkeissa esimerkiksi vahvistetaan ihmisten tukiverkostoja, suunnataan toimintoja sosioekonomisesti haasteellisemmille alueille ja vahvistetaan ihmisten osallisuutta. Vuosien 2018–2021 aikana Arvokas-ohjelmassa rakennetaan yhdenvertaisempaa Suomea.

Mitattavia vaikutuksia

Rahoittajan – ja koko yhteiskunnan – näkökulmasta kiinnostavaa on ohjelmatason hyötyjen mittaamisen lisäksi yksilötasolla tavoiteltava muutos.  Avustusohjelmaa voidaan pitää onnistuneena, jos hankkeiden toimintaan osallistuneet ihmiset kokevat jaksavansa aiempaa paremmin, he ovat saaneet uusia keinoja parantaa omaa tilannettaan ja heidän tukiverkostonsa on vahvistunut.

Kansalaisjärjestötoiminnan avulla rakennetaan tasavertaisempaa yhteiskuntaa, vähennetään eriarvoisuutta ja lisätään ihmisten keskinäistä ymmärrystä. Siksi moninaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa.

Siksi tarvitaan Arvokas-ohjelmaa.


Tämä teksti on vierasblogi, jonka sisältö vastaa kirjoittajan omaa näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Kirjoitus ei välttämättä edusta Arvokas-ohjelman virallista kantaa.

Sini Seemer

Olen STEAssa työskentelevä erityisasiantuntija, joka innostuu kansalaisjärjestötoiminnasta niin työssään kuin vapaa-ajallaankin.

Twitter