fbpx

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.sinäoletarvokas.fi-sivustoa. Sivustoa ylläpitää ja siitä vastaa Suomen Setlementtiliitto ry, joka koordinoi Arvokas-ohjelmaa. Verkkosivusto on julkaistu joulukuussa 2018.

Suomen Setlementtiliitto ry pyrkii takaamaan Sinäoletarvokas.fi-verkkosivuston saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 (1) täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 20.9.2019. Verkkosivuston saavutettavuuden on arvioinut Arvokas-ohjelman koordinaatiohankkeen viestintäkoordinaattori Heidi Härmä. Saavutettavuudessa on pyritty Web Content Accessibility (WCAG) -saavutettavuusohjeiden AA-tasoon.

Kiinnitämme huomiota saavutettavuuteen ja pyrimme rakentamaan sivustostamme mahdollisimman saavutettavan. Tarvittaviin ja myöhemmin esiintuleviin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään aikailematta. 

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Sivusto täyttää kriittiset A & AA-vaatimukset.

Sinäoletarvokas.fi-sivustolta löytyy puutteita saavutettavuudesta (WCAG-kriteerien mukaan) seuraavasti:

Liian vähäinen kontrasti. Joissain sivuston teksteissä on tavoitetasoa heikompi kontrasti. Sivuston otsikko- ja leipätekstitasojen sekä valikkojen tekstien kontrasti on kuitenkin riittävä.

Anna meille palautetta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Suomen Setlementtiliitto ry ottaa mielellään vastaan palautetta Sinäoletarvokas.fi-sivuston saavutettavuudesta. Kuka tahansa verkkosivuston käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta ja liittää palautteeseen myös saavutettavuuspyynnön. 

Saavutettavuuspalautteeseen voidaan liittää saavutettavuuspyyntö, jos käyttäjä tarvitsee digitaalisesta palvelusta välttämätöntä sisältöä. Käyttäjällä on perustellusta syystä oikeus saada kyseinen sisältö myös yksittäistapauksessa saavutettavuusvaatimukset täyttävässä muodossa. Sisältö voidaan tarjota myös muulla saavutettavalla tavalla. Jos palvelussa oleva tekstisisältö on esimerkiksi pdf-tiedostossa olevassa kuvassa, käyttäjällä on oikeus saada sisältö tekstitiedostona. 

Suomen Setlementtiliitolla on velvollisuus lähettää kuittaus saavutettavuuspalautteen vastaanottamisesta palautteen lähettäjälle. Palautteeseen ja pyyntöihin vastataan viipymättä, viimeistään kahden viikon (14 pv) kuluessa. Jos palveluntarjoaja ei voi antaa saavutettavuuspyynnössä määriteltyjä sisältöjä, siitä annetaan kirjallinen todistus perusteluineen pyynnön tekijälle. 

Saavutettavuudesta vastaa ja palautteet käsittelee Arvokas-ohjelman ohjelmapäällikkö Kirsti Kuusterä (yhteystiedot alla).

Palaute mieluiten sähköpostitse.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Lisätietoja

Kirsti Kuusterä
ohjelmapäällikkö
kirsti.kuustera@setlementti.fi
p. 050 344 1822