fbpx
Kuva: Helena Lopes (Unsplash)

Hyvä yhteistyö vaatii luottamusta ja dialogia

Arvokas, verkostot

Työni on aina ollut moniammatillista, ja minulle yhteistyö eri toimijoiden ja organisaatioiden kanssa on luontevin tapa tehdä työtä.

Asema Lapsien Walkers-talolla työskennellessäni yhteydenpito muiden toimijoiden kanssa oli jatkuvaa, ja Walkers-bussillakin toiminta pääosin perustuu alueen toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Nykyisessä työssäni Aseman Lapsien Pasila-hankkeessa olen päässyt vielä laajempaan ja syvempään yhteistyöhön. Hankkeemme piiriin tulevat nuoret ohjataan meille Helsingin poliisin nuorten tutkintaryhmästä sekä sovittelutoimiston ja Helsingin poliisin ennalta estävän toiminnan kautta. Tällöin alkuasetelmana on yhteinen intressi selvittää nuoren tilannetta ja pohtia, miten asiassa edetä.

Ilman yhteistyötä ei homma toimi yhtä hyvin

Uskon, että saisimme asioita aikaiseksi myös ilman yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, mutta kokonaisvaltaisesta tuesta jäisi jotain uupumaan. Ilman yhteistyötä esimerkiksi nuoren erityistarpeet opiskelussa saattaisivat jäädä huomaamatta tai nuoren oireilun syy vaille lopullista diagnoosia. Monen ammattilaisen yhteistyössä nuoren käytökselle tai toiminnalle saattaa sen sijaan löytyä syy ja selvä diagnoosi.

Pasila-hankkeen tiivis yhteistyö Helsingin poliisin, sosiaalipalvelun, koulun, nuorisopalveluiden, Vantaan vankilan sekä Aseman Lasten eri toimintamuotojen kanssa on monesti uusia näkökulmia tuottavaa, ja rakentavalla keskustelulla saamme tarvittaessa aikaiseksi nopeitakin toimenpiteitä.

Selvää on myös se, että opin itse joka päivä uusia asioita toimiessani muiden ammattilaisten kanssa.

Yhdessä työ sujuu joustavasti

Suurimmaksi osaksi yhteistyö on helppoa, sujuvaa ja vaivatonta. Välillä kohtaan toimijan, jolle verkostoyhteistyö ei ole luonteva tapa toimia. Näistäkin tilanteista on aina selvitty avoimella keskustelulla ja perustelemalla, miksi ja millä tavalla on hyvä toimia yhdessä. Viimeistään yhteistyö käytännön tasolla on osoittanut, millainen vahvuus yhdessä toimiminen on.

Työhöni kuuluu suunnitelmien muuttuminen melkein päivittäin, sillä tilanteet muuttuvat nuoren maailmassa usein, ja tarvitaan nopeaa reagointia sekä joustavaa työaikaa. Juuri tässä yhteistyö muiden kanssa on olennaisen tärkeää: pystyn nopeasti ottamaan yhteyttä esimerkiksi oma poliisiin*, sosiaalityöntekijään, opettajaan tai nuoren omaan ohjaajaan. Loistavien yhteistyökumppanien lista on pitkä.

Arvokas-ohjelman hankkeista olemme tehneet Romano Mission Terne Apren kanssa hyvää yhteistyötä jo vuosia. Kävimme nuorten kanssa katsomassa myös Porttiteatterin esityksen, joka oli hyvin vaikuttava, ja saimme sen jälkeen aikaiseksi hyvää keskustelua. Helsingin NMKY:n Kiintopiste-hankkeen kanssa olemme sopineet, että voimme tarvittaessa jatko-ohjata nuoren heidän toimintansa piiriin. Jo nyt isot verkostoni siis kasvavat edelleen, kaiken aikaa.

Työni ei tässä muodossaan olisi mahdollistakaan ilman muiden ammattilaisten halukkuutta tehdä töitä yhdessä ja ennen kaikkea nuoren hyväksi. Hankkeessa olevien nuorten maailma on välillä hyvinkin monimutkainen ja konfliktit ovat miltei arkipäivää, joten tilanteet pitää selvittää nopeasti, jotta päästään taas asioissa eteenpäin.

Ja kun teemme tiivistä yhteistyötä perheen ja nuoren kaveripiirin kanssa, tulevat monesti tutuksi myös aikuisten kanssa toimivat ammattilaiset. Nuorten kanssa toimiessa on tärkeää ottaa mukaan myös perhe sekä tutustua nuoren kaveripiiriin.

Mahtavaa palautetta

Sain juuri tutulta sosiaalityöntekijältä mahtavan palautteen. Hän totesi, ettei ole ikinä kuullut nuoren pitävän niin avoimesti yhteyttä nuorisotyöntekijään kuin yhteinen nuoremme oli pitänyt minuun.

On tietenkin kiva saada positiivista palautetta, kukapa ei siitä pitäisi. Mutta erityisesti iloitsen siitä, että minulla ja sosiaalityöntekijällä on toimiva ja luonteva tapa tehdä yhteistyötä. Kun on tehnyt töitä yhdessä ja on yhteinen intressi, on myös helppo antaa palautetta toiselle ja keskustella rauhallisesti ja toisen mielipidettä kunnioittaen, myös silloin kun ollaan eri mieltä. Loppujen lopuksi yhteistyössä on kyse luottamuksesta ja dialogista.

Minulla on ollut onnea, että olen saanut ympärilleni huipputoimijoita sekä työyhteisössämme että verkostossa.

* Helsingin poliisin nuorten tutkintaryhmässä rikoskierteessä olevalle nuorelle määritetään ”oma poliisi”, joka tutkii kaikki häntä koskevat rikosepäilyt.

Nina Liuko

Toimin Pasila-hankkeessa kasvattajana. Työparini kanssa liikumme paikasta toiseen, eikä ole kahta samanlaista työpäivää. Omaan säätämisen jalon taidon sekä pystyn eksymään missä vaan.

Aseman Lapset ry
Verkkosivut  | Twitter  | Instagram