fbpx
Kuva: Vlad Hilitanu / Unsplash

Elämän Lego-palikat – Mummun ja Vaarin tuvassa sukupolvet kohtaavat

Arvokas, hyvinvointi, osallisuus, vapaaehtoisuus

Elämä on kuin Lego-palikoista koostuva rakennelma: yksilöllinen ja värikäs kokoelma erikokoisia ja -värisiä palikoita. Jokainen rakennelma on uniikki ja kaunis sellaisenaan.

Jotkut osat ovat isompia, jotkut taas pienempiä. Osa palikoista on pyöreitä ja jotkut päättyviä, sellaisia, joihin ei voi yhdistää enää jatkopalaa. Jotkut osat lähes kutsuvat toista palaa, jonka yhdistäminen luo tukevan alustan myöhemmille palasille.

Joskus rakennetaan torni, joskus linna ja joskus lähdetään rakentamaan tukevaa alustaa jollekin isolle ja hienolle rakennelmalle, joka kuitenkin muuttuu moneen kertaan matkan aikana. Joskus torni kaatuu osumasta tai vahingosta, ja joskus voi tuntea valtavaa halua rikkoa koko rakennelma ja lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä.

Ihminen on kokonaisuus ihan kaikkea, mitä hänelle on elämän varrelta tarttunut mukaan. Kokonaisuutta ei lopulta voi pukea sanoiksi, eikä luokitella termien alle, sillä jokainen elämän matkalta mukaan tarttunut tunne, ajatus tai tapa toimia on monisyinen ja liittyy useisiin muistikuviin, tilanteisiin, ihmisiin ja tuhansiin sattumuksiin.

Silti meillä ihmisillä on tapana luokitella, nimetä, yhdistää ja luoda kokonaisuuksia, joita voisimme kyetä ymmärtämään. Erilaiset nimetyt luoteenpiirteet tai esimerkiksi kyvyt ovat kuin erilaisia Lego-palikoita, joita sitten yhdistellään ja kootaan kokonaisuudeksi.

Mitä työelämän jälkeen?

Ihminen tulee myös suurelta osin nähdyksi muiden kautta. Toiset ihmiset ovat kuin peilejä, joiden kautta ihmisen ominaisuudet tulevat näkyviin ja saavat merkitystä. Kun työelämä on takana, ihmisen elämästä poistuu suuri määrittävä tekijä.

Mitä sitten, kun työpaikan tarjoama asema ei enää luokittele, ei nimeä eikä määrittele ihmistä osana yhteiskunnan? Miten eläkkeellä olevan ihmisen vuosien saatossa opitut taidot, luonteen vahvuudet ja muut juuri hänelle ominaiset asiat voisivat tulla hyödynnetyiksi? Miten saada ihmisen silmissä pilkahtamaan valo ja tuoda tuo valo muiden näkyville?

Meillä SOS-Lapsikylän Lähellä-hankkeessa, jossa työskentelen projektityöntekijänä, on mukana vapaaehtoisena toimivia ikääntyviä ihmisiä, jotka ovat eläkkeellä tai siirtymässä pian eläkkeelle.

Meidän projektityötekijöiden yhtenä tehtävänä hankkeessa on tuoda eläkkeellä olevat vapaaehtoiset osaksi yhteisöä, johon kuuluu myös muita vapaaehtoisia sekä lapsiperheitä. Yhteisö kokoontuu viikoittain Mummun ja Vaarin tuviksi ristittyihin tapaamispaikkoihin.

Yllä olevassa kuvassa on kuvattuna tilanne, jossa Lähellä-hankkeen vapaaehtoisena työskentelevä varamummu on rakentanut lapsen kanssa eri värisillä Lego-palikoilla rakennelman. Yhteisen ruokahetken koittaessa rakennelma hajotettiin ja Legot kerättiin takaisin paikoilleen.

Merkitys ja muistot rakentuvat pala palalta

Vertauskuva elämän Lego-palikoista muuttuu todeksi, kun paljon elämää kokenut vapaaehtoinen varamummu opettaa lapselle palikoilla rakentamista. Hän kysyy, minkä värisen palasen lapsi seuraavaksi asettaa ja minkä palasen päälle, ja näyttää esimerkillä, voisiko jotkin palasista sopia päällekkäin.

Lähellä-hankkeen projektityöntekijänä saan ihastella juuri näitä hetkiä, joissa sukupolvet kohtaavat ja tekevät näkyviksi ja merkityksellisiksi toinen toisensa. Merkityksellisyys tapahtuu luontevasti ihmisten välillä, ja molemmat osapuolet tarvitsevat toistensa huomion tullakseen näkyväksi itsenään.

Molemmat antavat ja molemmat saavat. Juuri sellaisina kuin ovat, luontevasti. Usein tupapäivien jälkeen itsekin lähden hymyssä suin kotiin jääden miettimään kauniita kohtaamisia ja merkityksellisiä hetkiä sukupolvien välillä.

Millaisia näkyväksi tekemisen, yhteisen ilon ja merkityksellisyyden hetkiä saan tänä iltana viedä mukanani kotiin tupapäivästä? Millaisia edellä mainitun kaltaisia hetkiä sinä saat kätkeä muistoihisi tämän päivän jälkeen?

Elisa Vesterinen

Työskentelen Lähellä-hankkeessa projektityöntekijänä. Lähellä-hankkeeseen kuuluu viisi Mummun ja Vaarin tupaa, joissa vapaaehtoisina toimivat varaisovanhemmat ja lapsiperheet kohtaavat. Tuvilla leikitään, syödään ja seurustellaan yhdessä mukavan illanvieton lomassa.

Verkkosivut  | Facebook  | Instagram