fbpx

Arvokas-ohjelman päätösseminaarisarja pureutui yksinäisyyteen, köyhyyteen ja ulossulkemiseen

Arvokas-ohjelman aikana kertyneitä havaintoja, oivalluksia ja kysymyksiä pohdittiin kolmen tilaisuuden päätösseminaarisarjassa Helsingissä ja verkossa loka-marraskuun vaihteessa.

Seminaarien teemat olivat yksinäisyys, köyhyys ja ulossulkeminen. Arvokas-ohjelman 25 eri puolilla Suomea toimivaa hanketta ovat kaikki kehittäneet osaltaan ratkaisuja eriarvoisuuden vähentämiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi. Eriarvoisuuden ilmentymismuodoista juuri yksinäisyys, köyhyys ja ulossulkeminen yhdistävät hankkeita.

Yksinäisyys

Tilaisuudessa Itä-Suomen yliopiston yliopistotutkija Elisa Tiilikainen totesi, että yksinäisyys aiheuttaa kokemuksen eriarvoisuudesta. Yksinäisyyden rinnalla on tärkeää puhua siitä, miten ihmisiä kohdellaan ja millaisia ovat osallisuuden ehdot.

Arvokas-koordinaatiohankkeen tutkija Pilvikki Heinonen avasi Yksinäisyys-miniraportin tuloksia, ja kertoi, kuinka Arvokas-ohjelman hankkeet ovat onnistuneet tavoittamaan yksinäisyyttä kokevia ihmisiä. Erityisesti kaikkein yksinäisimpien yksinäisyys väheni hankekauden aikana.

Seminaarissa hankkeiden edustajat tiivistivät, mitä yksinäisyyden vähentämiseksi ei ainakaan kannata tehdä: Älä aliarvioi, tuomitse, diagnosoi. Ohittaminen on pahinta, mitä voi tehdä.

Köyhyys

Pitkittyneestä osattomuudesta muodostuu noidankehä, jossa osattomuuden kokemukset vain syvenevät, kertoi köyhyys-teemaisessa tilaisuudessa THL:n tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola. Puheenvuorossaan Isola korosti arvojen merkitystä köyhyyden vähentämisessä. Se, millaista eriarvoisuutta hyväksymme tai millaiselle toiminnalle annamme tunnustusta on yhteiskunnallinen arvokysymys.

Arvokas-ohjelman osallistujakyselyn perusteella hankkeet ovat onnistuneet suuntaamaan toimintaansa erityisesti heille, jotka kokevat laajemmin huono-osaisuutta, kertoi Pilvikki Heinonen. Arvokas-ohjelman hankkeissa haasteellisessa elämäntilanteessa olevia tuetaan uskomaan itseensä ja mahdollisuuksiinsa. Teemasta voi lukea tarkemmin Köyhyys-miniraportista.

Köyhyyden kokemus eristää muista ja köyhyyteen liitetään ennakkoluuloja. Arvokas-ohjelman hankkeilla oli tarjota päätösseminaarissa monta toimivaksi todettua keinoa stigman vähentämiseen. Keinoja ovat muun muassa avoimuus, kohtaaminen, ihmisten erilaisten taustojen ymmärtäminen ja arvojen ravistelu.

Ulossulkeminen

Sininauhasäätiön Koti kaikille -toiminnasta vastaava Pauliina Liukkonen eritteli asunnottomuuden ulossulkemisen neljään ilmiöön: aineelliseen puutteeseen, perusoikeuksien puutteelliseen toteutumiseen, rajoitettuun sosiaaliseen osallisuuteen ja kulttuuriseen hyväksymättömyyteen.

Pilvikki Heinonen totesi Arvokas-ohjelman osallistujatutkimuksen pohjalta, että ulossulkemisen kokemuksiin voidaan vaikuttaa. Kuten ulossulkeminen-miniraportissa todetaan, Arvokkaan hankkeissa on tunnistettu ulossulkemisen tilanteita ja löydetty niihin ratkaisuja. Ulossulkemisen kokemukset ovat jonkin verran helpottaneet hankekauden aikana.

Hankkeiden viesti ulossulkemiseen liittyen tiivistyi koko Arvokas-ohjelman teemaan: sinä olet arvokas. Ulossulkemisen vastalääkkeenä toimivat kohtaamisen ja arvostuksen kokemukset. Arvokkaan hankkeissa osallistujiin on valettu uskoa itseensä ja tarjottu mahdollisuuksia käyttää vahvuuksiaan. Ulossulkevaa maailmaa ei ole tarvinnut kohdata yksin.

Suuret kiitokset kaikille seminaarisarjan esiintyjille, keskustelijoille ja yleisölle!