fbpx

Osallisuus kuuluu kaikille

Arvokas-ohjelma järjesti 8.2.2021 Osallisuus kuuluu kaikille -seminaarin yhdessä Elämänote ja Paikka Auki -avustusohjelmien sekä THL:n Sokra-koordinaation kanssa. Seminaarin tallenne on nyt julkaistu tekstitettynä, katso koko paketti tai poimi kiinnostavimmat kohdat.

Seminaarin avasi valtiovarainministeri Matti Vanhanen, joka nosti taloudellisen kestävyyden rinnalle sosiaalisen kestävyyden, sen, että kaikki kokevat olevansa mukana ja kukaan ei jää yksin. Puheenvuoron voi lukea täältä tai katsoa täältä.

Apulaisprofessori Arto O. Salonen eritteli puheenvuorossaan vahvojen yhteisöjen ominaisuuksia. Ihminen pystyy parhaaseensa, kun hänellä on kokemus omaehtoisuudesta, pystyvyydestä ja kuulumisesta.

Tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola ja tutkija Minna Kukkonen THL:n Sokra-koordinaatiosta avasivat esimerkiksi luovien ja pelillisten menetelmien mahdollisuuksia osallisuuden kasvattamisessa ja viestijä Salla Valtari kertoi osallisuustestistä.

Osallisuuden kynnyksistä ja niiden ylittämisestä Arvokas-ohjelmassa alusti ohjelmapäällikkö Kirsti Kuusterä. Hän korosti, kuinka jokaisella on oikeus osallisuuteen. Tarvitaan matalan kynnyksen toimintaa ja mahdollisuuksia jokaisessa piilevän potentiaalin löytymiseen – molemmat keinoja, jotka järjestöillä on hyvin hallussa.

Teemaa jatkoi Porttiteatterin teatteripedagogi-ohjaaja Tuija Minkkinen, joka kertoi osallisuudesta yhteisöteatterissa. Sisäministeri Maria Ohisalo painotti kommenttipuheenvuorossaan politiikan tehtävää toiveikkuuden luojana. Jatkossakin on huolehdittava erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kanssa toimivien järjestöjen rahoituksesta.

Elämänotteen koordinaattori Lea Stenberg ja tutkija Hanna-Kaisa Hoppania kertoivat, miten osallisuus näyttäytyy ikääntyneiden kanssa toteutettavissa hankkeissa. Hankkeiden hahmoja voi tutkailla täällä.

Esiin nousi esimerkiksi toimivan ja esteettömän ympäristön, saavutettavien palveluiden ja sosiaalisuutta tukevan rakennetun ympäristön merkitys arjen osallisuuden tukemisessa. Kommenttipuheenvuorossaan kansanedustaja Heidi Viljanen muistutti, että meidän on taisteltava yksinäisyyttä vastaan kaikilla tavoilla, sillä yksinäisyys on usein myös taustasyy muille ongelmille.

Samira Nouri ja Hanna Oikarinen Auta Lasta ry:stä kävivät dialogissaan läpi kokemuksiaan osallisuudesta työelämässä. Samiralle Paikka Auki -työ on tarjonnut sopivan väylän työelämään, ja mentorointi on hyödyttänyt molempia. Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie nosti kommenttipuheenvuorossaan esiin tarpeen tunnistaa eri ryhmien, esimerkiksi nuorten ja osatyökykyisten, erityistarpeet.

Seminaarin päätteeksi Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo muistutti, että avaimet osallisuuden lisäämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen tiedetään jo. On panostettava köyhyyden poistamiseen, tasa-arvon lisäämiseen, yhteisöllisyyden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseen, ennakkoluulojen purkamiseen ja taattava yhdenvertainen pääsy hyvinvointivaltion palveluihin.

Kuva: Mira Valjakka