fbpx

Tehdään eriarvoisuuden kitkemiseksi #edesjotain!

Hei eduskuntavaaliehdokas! Jos tulet valituksi, mitä aiot tehdä eriarvoisuuden vähentämiseksi Suomessa? Tee #edesjotain!

Näin Arvokas-ohjelman väki vetosi vaalien alla ehdokkaisiin. Osa tapasi ehdokkaita vaalitoreilla, ja esimerkiksi Kehitysvammaisten tukiliiton Aarne ja Aune -hanke teki vaikuttamistyötä porukalla: mukana olivat niin hankkeen työntekijät kuin kokemusasiantuntijatkin.

Edes jotain -vastaus saatiin 46 ehdokkaalta, joista 13 valittiin eduskuntaan ja tässä vaiheessa kolme on varasijalla (tarkastuslaskennan tulokset valmistuvat 17.4.2019). Kysymys esitettiin 86 ehdokkaalle.

Vastaukset on seuraavassa jaoteltu kolmeen teemaan: köyhyys, ulossulkeminen ja yksinäisyys.

1 Köyhyys

Vastauksissa korostuivat köyhyys ja taloudellinen eriarvoisuus, jotka näkyivät erityisesti huolena lasten ja lapsiperheiden tilanteesta. Myös työttömyyden sekä toisaalta matalapalkkaisten töiden aiheuttama köyhyys tuotiin esiin.

Ratkaisuja vastaajat hakisivat sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta sekä etuuksien nostamisesta riittävälle tasolle. Uudistusten toteuttamistavat painottuivat puoluetaustan mukaisesti joko perustulomalliin tai sosiaaliturvan kannustinvaikutuksia purkavaan suuntaan. Elinkustannuksiin vaikuttamisen keinoina mainittiin muun muassa maksuton päivähoito ja lasten harrastusmahdollisuuksien tukeminen sekä terveydenhoitoon ja lääkkeisiin liittyvien kustannusten rajaaminen. Veropoliittisesti köyhyyttä ja taloudellista eriarvoisuutta vähennettäisiin muun muassa eläkeläisten verotusta keventämällä sekä suurituloisten verotusta kiristämällä.

2 Ulossulkeminen

Eriarvoisuus on myös yhteiskunnasta ja sosiaalisista suhteista ulos jäämistä. Vastaajat kantavat huolta siitä, että koulupoluilla ulkopuolelle jää liian moni nuori. Työttömyys vaikeuttaa sekä taloudellista toimeentuloa että yhteiskuntaan kiinnittymistä. Ulossulkemista tapahtuu myös vammaisuuden sekä sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuulumisen vuoksi.

Ratkaisuissa korostuivat lasten ja nuorten tukeminen mahdollisimman varhaisissa vaiheissa: subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ja maksuton, laajennettu esiopetus, peruskoulun kehittäminen sekä toisen asteen koulutuksen varmistaminen kaikille nuorille maksuttomuuden ja oppivelvollisuuden pidentämisen avulla.

Työmarkkinoita vastaajat haluaisivat kehittää erityisesti siten, että osatyökykyisillä olisi entistä enemmän mahdollisuuksia työllistyä. Asunnottomuuteen toivottiin kunnianhimoisempia tavoitteita sen poistamiseksi kokonaan. Muutama vastaaja nosti esille mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamisen, helpomman pääsyn terveyspalveluihin sekä translain säätämisen. Omaishoitajien asemaa haluttaisiin parantaa ja säätää yhdenmukaiset kriteerit koko maahan. Sukupuolten välistä tasa-arvoa voitaisiin edistää perhevapaauudistuksen avulla.

3 Yksinäisyys

Vastaajien mielestä eriarvoisuutta torjutaan myös vaikuttamalla asenteisiin ja ottamalla yhdenvertaisuus politiikan teon lähtökohdaksi: vastaajat vetosivat siihen, että jokaisella tulee olla oikeus elää hyvää elämää, osallistua ja tuntea itsensä merkitykselliseksi. Ihmisiä pitäisi tukea kohtaamaan toisiaan ja toimimaan yhdessä, mikä vähentäisi myös yksinäisyyttä.

Työ jatkuu

Kampanja-aikana (25.3.–13.4.) Edes jotain -kampanjan materiaaleihin tutustui kymmeniä tuhansia ihmisiä. Eriarvoisuusviesti siis kulki!

Kampanja jatkuu edelleen eurovaaleihin asti, joten seuraathan
Arvokkaan somekanavia:

Emmekä lopeta siihenkään! Arvokas seuraa silmä tarkkana, millaisia yhdenvertaisuutta tai eriarvoisuutta lisääviä päätöksiä tuore eduskuntamme tekee – ja pitävätkö valitut edustajat lupauksensa. Pysy siis kuulolla!

Lue lisää Arvokas-vaikuttamistyöstä.

Kysy lisää:

Jenni Kallio
arvioinnin asiantuntija
jenni.kallio@setlementti.fi
p. 050 401 1086

Arvokas-koordinaatiohankkeen arvioinnin asiantuntija Jenni Kallio