fbpx

Mielipide: Päätöksentekoon osallistuminen vaatii motivaatiota

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Mielipide-palstalla 16.9.2018.

Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ja syrjäytyneiden osallisuuden mahdollisuuksia olisi lisättävä.

Tutkija Vesa Koskimaa nosti kirjoituksessaan (HS Mielipide 7.9.) esiin kansalaisten osallisuuden haasteet. Olemme Koskimaan kanssa ­samaa mieltä siitä, että demo­kraattisessa yhteiskunnassa täytyy pystyä vahvistamaan kansalaisten osallisuutta ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa. Juuri siihen tiivistyy demokra­tian ydin.

Koskimaa mainitsee hyviä keinoja osallisuuden lisäämiseksi: adressit, kansalaisaloitteet ja kansalaisraadit. Toimivista osallisuuden ja vaikuttamisen kanavista ei kuitenkaan ole hyötyä, jos ihmisellä itsellään ei ole ­motivaatiota käyttää niitä.

Osallisuuden kokemukseen vaikuttavat monet seikat. Esimerkiksi yleinen asenneilma­piiri voi synnyttää ihmiselle niin vahvan ulkopuolisuuden tunteen, ettei hän halua tai uskalla yrittää vaikuttaa asioihin, vaikka tietäisi keinot ja kanavat. Tai elämäntilanne voi olla sellainen, ettei virallisten väylien käyttöön ole voimavaroja.

Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ja syrjäytyneiden osallisuuden mahdollisuuksia olisikin lisättävä, jotta yhteiskuntamme hiljaisimpien ääni ei jäisi kuulumattomiin. Tämä tarkoittaa arjen osallisuuden väylien vahvistamista. Mahdollisuuksia päästä tiedon äärelle ja osallistua ja vaikuttaa omissa ­lähiyhteisöissään. Mahdollisuuksia kokea kuuluvansa yhteisöihin ja olla hyväksytty osa yhteiskuntaa ja julkisia tiloja.

Pelkkä osallistaminen ei riitä, jos osallistumisen motivaatio, keinot ja kohteet eivät lähde ­ihmisestä itsestään. Merkityksellistä kun on osallisuuden ­kokemus: se, miten aidosti ­ihminen itse kokee pystyvänsä vaikuttamaan haluamiinsa asioihin sekä tulevansa niissä kuulluksi ja arvostetuksi. Osallisuus ja motivaatio vaikuttamiseen syntyvät arjen kuulumisen ja kiinnittymisen kokemusten kautta. Arjen osallistuminen ­tukee omaa kokemusta aktiivisesta kansalaisuudesta ja yhtei­sön jäsenyydestä, mikä rohkaisee osallistumaan ja vaikuttamaan myös jatkossa.

Kansalaistoiminta ja kansalaisjärjestöt tarjoavat mainioita mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa – omaan agendaan, omin ehdoin, omalla äänellä.

järjestöjohtaja Mona Särkelä-Kukko
viestintäkoordinaattori Heidi Härmä
Arvokas-ohjelma, Suomen Setlementtiliitto ry