fbpx

Jokainen tarvitsee kodin

Arvokas, eriarvoisuus, kodittomuus, palvelut

Asunnottomuus on varmasti yksi suurimmista kriiseistä, joita ihminen voi yhteiskunnassamme kokea.  Asunnoton ihminen kokee usein erittäin suurta eriarvoisuuden tunnetta oman elämäntilanteensa takia. Me TuNe-hankkeessa olemme konkreettisen asunnottomuustyön ytimessä.

Asunnottomuuspolkuja yhtä monta kuin asunnottomiakin

Asunnottomuus voi johtua monista erilaisista syistä, ja sen taustalla vaikuttaa usein hyvinkin erilaisia ongelmia. Meidän hankkeemme toiminta-alueena on Kuopio, jossa asunnottomuuteen liittyvät teemat eroavat jonkin verran esimerkiksi pääkaupunkiseudusta, jonne valtaosa asunnottomuudesta keskittyy. Asuntopula ei Kuopiossa ole samaa mittakaavaa, mutta esimerkiksi vuokratason nousu hankaloittaa täälläkin asunnon hankkimista ja säilyttämistä.

Asunnottomuutta aiheuttaa esimerkiksi henkilön vuokravelka vuokrataloyhtiöihin, mikä usein estää edullisemman asunnon saamisen näiltä edullisemmilta vuokramarkkinoilta. Luottotietojen menettäminen taas aiheuttaa vaikeuksia löytää asuntoa yksityisiltä vuokranantajilta. Monien henkilöiden tilanteessa myös asumiseen saatava tuki voi olla tärkeässä roolissa asunnon löytämisessä ja sen pitämisessä. Tuki voi tarkoittaa esimerkiksi taloudellista tukea Kelan asumistuen ja toimeentulotuen omavastuuosuuden osalta, asunnon löytämiseen liittyvä yksilöllistä tukea tai erilaisia kuntien maksamia, ostopalveluina toteuttavia, kotiin annettavia asumista tukevia palveluita tai tukitoimenpiteitä. Olemme huomanneet, että asuntojen sijaan Kuopiossa on puutetta myös erilaisista asumisvaihtoehdoista. Tarpeeseen nähden on liian vähän esimerkiksi asumisvaihtoehtoja ja -muotoja henkilöille, jotka eivät kykene päihteettömyyteen.

Jokaisella oikeus paikkaan, jossa syödä, peseytyä ja nukkua.

Asunnottomuuspolkuja on yhtä monta kuin on asunnottomiakin. Moni kärsii erilaisista elämänhallintaan vaikuttavista asioista, kuten päihde- ja mielenterveysongelmista, jotka voivat entisestään vaikeutua asunnottomuuden takia. Tämän vuoksi pidämme asunto ensin -periaatetta erittäin tärkeänä.

Kun tavoitellaan hyvinvoinnin edistämistä, kuntoutumista, voimaantumista tai mistä tahansa elämän vaikeasta tilanteesta selviämistä, täytyisi ihmisellä olla paikka, jonne voi mennä rauhassa omien ajatusten kanssa.  Jokaisella tulisi olla oikeus paikkaan, jossa syödä, peseytyä ja nukkua.

Kuopiossa pitkäaikaisasunnottomuus ollut kasvussa, vaikka muun maan vastaava lukema on ollut laskusuhdanteessa. Tämä pitää saada kääntymään kaupungissamme! Monet toimijat tekevät jo hyvää ja tärkeää työtä asunnottomuuden parissa Kuopiossa. Siitä huolimatta tilapäismajoitusten, matalan kynnyksen päiväkeskusten ja -tilojen määrän vähäisyys vaikuttavat asunnottomien ihmisten arkeen ja toimintakykyyn.

Me TuNe-hankkeessa olemme huomanneet, että moni ihminen voi saada ohjausta kohti tarvitsemaansa tukea tai palvelua juuri matalan kynnyksen toiminnan ja kohtaamispaikkojen kautta. Hankkeessamme pyrimme siihen, että jokainen asiakas tulee kohdatuksi ja kuulluksi sekä empaattisesti että arvokkaasti, jotta kynnys ottaa vastaan tukea ja neuvontaa erilaisten tilanteiden keskellä olisi mahdollisimman matala.

Varjojen naisia

Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17.10.2019. Jo vuodesta 2002 lähtien järjestetty tapahtuma toteutetaan tänäkin vuonna monella eri paikkakunnalla. Luvassa on musiikkia, neuvontaa, työpajoja ja muuta toimintaa, keskusteluja, vaate- ja ruokajakeluita sekä paljon muuta. Ennen kaikkea asunnottomien yö on kaikille avoin ilta yhdessäolon ja keskustelun merkeissä. Tapahtumilla halutaan tuoda esille yhteiskunnassamme olemassa olevaa eriarvoisuutta sekä edistää solidaarisuutta ja tietoisuutta tärkeästä ja vakavasta aiheesta.

Tänä vuonna asunnottomien yön teemana on Varjojen naiset. Hankkeessamme asunnottomien tai asunnon menettämisen uhan alla elävien naisten määrä on ennakko-odotuksiin nähden ollut jopa yllättävän suuri. Asunnoton nainen voi joutua miehiä helpommin väkivallan ja erilaisen hyväksikäytön kohteeksi, mikä mahdollisen fyysisen koskemattomuuden rikkomisen lisäksi voi vaikuttaa suuresti naisten toimintakykyyn ja henkiseen jaksamiseen.

Suomessa on virallisesti noin 1 200 asunnotonta naista*.  Lukema on kuitenkin käsityksemme mukaan suurempi, koska piiloasunnottomuus on naisten keskuudessa vielä miehiäkin yleisempää.

Tukea vanhemmuuteen

Monesti naiseuteen liittyy myös äitiys, joka usein vaikeutuu hankalassa elämäntilanteessa. Elämänhallinnan haasteiden sekä päihde- sekä mielenterveysongelmien vuoksi vanhemmuus joutuu koetukselle ja sen seurauksena lapset ovat usein huostaanotettuina – usein jo ennen asunnottomuutta.

Vanhemmuuden ylläpitämiseksi tarvittaisiin monenlaista tukea sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta että lastensuojelusta. Lapsen menettäminen huostaanoton seurauksena saattaa heikentää elämänhallintaa entisestään, ja asunnon puuttuessa lasten tapaaminen kotioloissa ei enää onnistu, saati lapsen palaaminen kotiin. Elämänhallinnan menettämisen yhteydessä myös kyky yhteistyöhön ja luottamus viranomaisiin vähenee.

Kokemuksemme mukaan vanhemmuus ja sen tukeminen jää asunnottomilla äideillä ja isilläkin helposti todella heikoksi. Erityisesti heidän auttamiseensa sosiaalihuollon tulisi panostaa, lapsen oman edun vuoksi. Lapsella on oikeus omiin vanhempiinsa.

Usko parempaan huomiseen.

Vanhemmuudessa on puhe erittäin herkästä alueesta, varsinkin silloin, jos henkilö ajattelee epäonnistuneensa vanhempana. Tällöin korostuu empaattisen tuen tarve, joka edesauttaa voimaantumista ja sitä kautta elämänhallinnan parantumista.

Asunnottomat naiset ovat joutuneet käymään monenlaista taistelua. Siitä huolimatta useimmat tapaamamme naiset jaksavat uskoa parempaan huomiseen. Olisikin hienoa, jos jatkossa heidän naiseuttaan voitaisiin tukea ja edesauttaa yhteiskunnankin toimesta.

TuNe-hankkeen aikana (2018–2021) löydämme toivottavasti keinoja ja työtapoja, joiden avulla saadaan asioita kääntymään parempaan suuntaan.

* ARA: Asunnottomat 2018. Selvitys 3/2019.

Ilmari Pentikäinen

Olen TuNe-hankkeen hanketyöntekijä. Pyrin työssäni edistämään ihmisten elämänhallintaa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Asunto on korvaamaton osa niitä.

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry
Verkkosivut  | Facebook  | LinkedIn