Kuva: Mira Valjakka

Arvokas-hankkeille

Olennaisimmat Arvokas-materiaalit:

  • Arvokas-hankkeiden oma tietopankki on Innokylässä
  • Lisäksi hankkeille on yhteinen Facebook-ryhmä

Pohjaa Arvokas-työhön ja -yhteistyöhön:

Systeemiteoreettinen ajattelu

Arvokas-ohjelman verkosto-oppimisen viitekehyksenä toimii systeemiajattelu.

Hankkeiden työ sivuaa tai koskettaa monitasoisia eriarvoisuuteen linkittyviä ilmiöitä ja rakenteita. Ilmiöiden parissa työskentely edellyttää jatkuvasti päivittyvää ymmärrystä ja vaativaa ongelmanratkaisukykyä.

Olemme menneet kohti erikoistuneempaa ammattilaismaailmaa, jossa keskitytään yhden kohderyhmän kysymyksiin. Yhä lokeroituneempi ja erikoistuneempi ajattelu estää usein näkemästä laajaa kuvaa ja johtaa umpikujiin kompleksisten ilmiöiden ymmärtämisessä ja niissä esiintyvien ongelmien ratkaisussa.

Systeemiajattelu johdattelee meitä etsimään yhteyksiä asioiden välillä. Se vastaa kokonaisvaltaisen ajattelun tarpeeseen ja auttaa näkemään ongelmien perimmäisiä syitä ja havaitsemaan ilmiöiden taustatekijöitä. Kun tunnistamme yhteyksiä eri hankkeiden toimintojen ja ilmiöiden välillä, ymmärrämme myös paremmin ympäröivää yhteiskuntaa. Lisäksi se auttaa hahmottamaan muutosta ja sen vaikutuksia.

Systeemiajattelussa on erityisen hedelmällistä erityyppisten toimijoiden yhteistyö. Yksin pohtimalla jumittuu usein opittuihin ajattelumalleihin. Keskustelu ja yhdessä oppiminen tuovat uusia näkökulmia ilmiön tarkasteluun ja auttaa ajattelun laajentamisessa ja oman työn kehittämisessä. Tähän kannustamme ja luomme välineitä teemaryhmien ja ohjelman seminaarien kautta.

Ollaan yhteydessä!

Muiden hankkeiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Kirsti Kuusterä
ohjelmakoordinaattori
kirsti.kuustera@setlementti.fi