fbpx

Suomi korostaa EU-puheenjohtajana yhdenvertaisuutta ja osallisuutta

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi on alkanut, ja sen ohjelma on julkistettu. Ohjelmaan on kirjattu tavoitteet, joita Suomi nostaa puheenaiheiksi ja vie eteenpäin puolivuotisella kaudellaan.

Arvokas tervehtii ilolla yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen liittyviä prioriteetteja.

Ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä tasa-arvo ovat EU:n keskeisiä arvoja. Näiden takaamiseksi on tehtävä edelleen töitä, ja ohjelmassa todetaankin, että EU:n tulee tehdä toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä edistää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan, tehdä työtä ja kehittää osaamistaan. Tavoitteena on, että EU-kansalaiset voivat entistä paremmin.

Suoria lainauksia ohjelmasta:

  • ”Hyvinvointitaloudessa tavoitteena on pitää yhteiskunnassa kaikki osallisina ja varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille.”
  • ”Erityisesti nuorten osallisuuteen ja työllisyyteen on panostettava. Meillä ei ole varaa kadotettuun sukupolveen.”
  • ”Lisäksi EU:n tulee varmistaa muiden politiikoiden myönteiset vaikutukset kansalaisten terveyteen, sosiaaliseen suojeluun, työllisyyteen ja koulutukseen.”

Suomi on nyt vaikutusvaltaisessa asemassa. Voimme toimia suunnannäyttäjinä ja luoda yhä yhdenvertaisempaa Eurooppaa. Puheenjohtajuuskausi on lyhyt, mutta toivomme siihen mahtuvan konkreettisia tekoja kohti tärkeitä tavoitteita.

Lue lisää: