fbpx

Arvokas-ohjelman ensimmäinen vuosi hankkeiden silmin

Arvokas-ohjelman hankkeet ovat todenneet ohjelman ja verkostoitumisen Arvokas-porukan kanssa hyödylliseksi.

Arvokas-avustusohjelmaa rahoittava STEA keräsi kesäkuussa palautetta ohjelman ensimmäisestä vuodesta ohjelmaan osallistuvilta hankkeilta. Palautekyselyyn vastasi 27 henkilöä 21 hankkeesta. Palautetta annettiin niin Suomen Setlementtiliitossa toimivalle koordinaatiohankkeelle kuin STEAllekin.

Ohjelmasta hyötyjä

Kyselyssä tiedusteltiin Arvokas-hankkeilta muun muassa seuraavaa: Jos avustusohjelman koordinaatiohankkeelle myönnetty avustussumma jaettaisiin tasan kaikkien ohjelmassa mukana olevien hankkeiden kesken, ottaisitteko mieluummin 1) avustusohjelman vai 2) sen koordinaatiolle varatun rahasumman oman osuutensa.

Valtaosa valitsi avustusohjelmassa mukana olemisen, mistä koordinaatiohanke erityisesti iloitsee.

– On hienoa huomata, että hankkeet näkevät Arvokas-ohjelmaan kuulumisessa selkeää lisäarvoa. Uskomme sen tarkoittavan sitä, että hankkeet haluavat tehdä yhdessä jotain isompaa. Me koordinaatiohankkeessa näemme, että verkosto on yhdessä aina jotain isompaa kuin hankkeet yksinään. Ja koska Arvokas-ohjelmaan kuuluu varsin monipuolinen kattaus erilaisia hankkeita, törmäyttää se myös järjestöjä ja hankkeita, jotka eivät kenties muuten kohtaisi. Jo nyt olemme selkeästi havainneet, että 1+1 on todella paljon enemmän kuin 2, sanoo järjestöjohtaja Mona Särkelä-Kukko Suomen Setlementtiliitosta, Arvokas-ohjelman koordinaatiohankkeesta.

Yhteistyö ja yhdessä oppiminen

Erityisen tarpeellisiksi Arvokas-hankkeet kokivat yhteiset tapaamiset ja koulutukset. Ohjelman koettiin lisänneen hankkeiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä antaneen tukea omaan työhön. 96 % heistä, jotka palautteissaan arvioivat koordinaatiohankkeen tutustumista hankkeen toimintaan ja henkilöstöön, koki tutustumisen hyödylliseksi.

Näkyvyys ja viestintä

Palautekyselyssä erityistä kiitosta sai myös se, että Arvokas-ohjelma on avannut kullekin hankkeille uusia viestintäkanavia* ja tarjonnut lisää näkyvyyttä. 87 % heistä, jotka palautteessa arvioivat ohjelman ulkoista viestinnän onnistumista, oli siihen tyytyväisiä.

Lisäksi hankkeilta pyydettiin palautekyselyssä antamaan koordinaatiohankkeelle kouluarvosana (4–10) verkostoitumisesta, osaamisen kehittämisessä, viestinnässä ja arvioinnissa. Näistä parhaimman arvosanan sai viestintä, jossa koordinaatiohanke on hankkeiden palautteen mukaan onnistunut erityisen hyvin vahvistaen hankkeiden näkyvyyttä.

– Tunnemme suurta iloa ja ylpeyttä viestiessämme Arvokas-hankkeiden mahtavasta työstä. Näin upeasta joukosta on ilo puhua, sanoo Arvokas-koordinaatiohankkeen viestintäkoordinaattori Heidi Härmä.

* Tutustu Arvokas-ohjelmaan somessa: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.

Lisätietoja:

Mona Särkelä-Kukko
järjestöjohtaja
mona.sarkela-kukko@setlementti.fi
p. 050 341 3258