fbpx

Arvokas mukana Ihmisoikeusliiton vaatimuksessa perusturvan nostamiseksi

Ihmisoikeusliitto vaatii, että tulevan hallituksen on taattava jokaiselle riittävä toimeentulo ja nostettava perusturvan tasoa. Tällä hetkellä perusturvan varassa elävä ihminen ei selviä arjen välttämättömistä kuluista. Viimesijaiseksi turvaksi tarkoitettu toimeentulotuki paikkaa yhä useamman ihmisen taloutta pitkäaikaisesti. Ihmisoikeusliitto ja joukko järjestöjä vaativat perusturvan tason nostamisen kirjaamista hallitusohjelmaan.

Ihmisoikeusliiton vaatimusta tukevat Arvokas-ohjelma ja siinä mukana olevat Suomen Setlementtiliitto ja Kehitysvammaliitto, sekä Amnestyn Suomen osasto, EAPN-Fin, Lastensuojelun Keskusliitto, Oikeuspoliittinen yhdistys – Rättpolitiska föreningen Demla, SininauhaliittoSOSTE, Suomen sosiaalioikeudellinen seura, Suomen Unicef, Vailla vakinaista asuntoa VVA ry ja Väestöliitto.

>> Vaatimus on julkaistu Ihmisoikeusliiton verkkosivuilla 14.5.2019.

Ihmisoikeusliitto keräsi myös allekirjoituksia vetoomukseen perusturvan tason nostamiseksi. Allekirjoituksia kertyi lähes 7 500. Vetoomus luovutettiin hallitusohjelmaa valmisteleville puolueille 20.5.2019.

>> Uutinen vetoomuksen luovuttamisesta Ihmisoikeusliiton verkkosivuilla 20.5.2019.

Köyhyys suurimpia eriarvoisuutta aiheuttavia tekijöitä

Arvokas-ohjelman suurimpana tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen. Tätä työtä tehdään erityisti Arvokas-hankkeissa, jotka tarjoavat mahdollisuuksia yhdenvertaiseen osallistumiseen. Tutustu Arvokas-hankkeisiin.

Köyhyys kaventaa osallistumisen ja toimimisen mahdollisuuksia, ja on yksi suurimmista eriarvoisuutta aiheuttavista tekijöistä yhteiskunnassamme. Lue lisää Arvokas-ohjelman vaikuttamistyöstä.

21.5.2019: Uutista päivitetty tiedoilla vetoomuksen keräämästä nimimäärästä sekä sen luovuttamisesta.

Lisätietoja Arvokas-ohjelman näkemyksistä eriarvoisuudesta sekä perusturvan nostamiseksi:

Jenni Kallio
arvioinnin asiantuntija
Arvokas-koordinaatiohanke
Suomen Setlementtiliitto ry

Arvokas-koordinaatiohankkeen arvioinnin asiantuntija Jenni Kallio